Aktualności

Oferta promocyjna

Oferta promocyjna ważna od 10 kwietnia 2013 roku do 10 czerwca 2013 roku!

Nie czekaj zadzwoń bądź napisz do nas już dziś!!!
więcej

Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym - obowiązki poszkodowanego i ubezpieczyciela.

Nakładanie na poszkodowanego przez zakład ubezpieczeń obowiązku dostarczenia dokumentów innych, niż niezbędne ubezpieczycielowi do poprawnego i samodzielnego ustalenia wysokości odszkodowania, należy ocenić jako nieuprawnione.

więcej

Nieprecyzyjne formułowanie roszczeń w zgłoszeniu szkody.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać konkretne żądania w zakresie wysokości kwoty. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że jeśli pokrzywdzony ograniczy się do ogólnikowego żądania i nie przedstawi odpowiednich dokumentów, zdaje się na dobrą wolę likwidatora szkody.

więcej

Licząc kartki w kalendarzu

Zgodnie z przepisami ustawy, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od jego zgłoszenia.

więcej

Szkoda plus VAT

W każdym przypadku, gdy poszkodowany nie jest podatnikiem VAT, powinien otrzymać odszkodowanie brutto. Zdarza się jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe zmniejsza jego wysokość do wartości netto. Czujność i sprawdzanie wszystkich rozliczeń pozwolą zareagować w takiej sytuacji i przynajmniej próbować dochodzić swoich praw.


więcej

Metoda ustalania wysokości odszkodowania

Istnieją dwie metody wyceny odszkodowania: warsztat i wycena kosztorysowa (fakturowa).
więcej

Samochód zastępczy - kto płaci?

Jeśli po wystąpieniu szkody korzystałeś z samochodu zastępczego, a ubezpieczyciel odmówił refundacji kosztów na okres, w którym miałeś do niego prawo, przeczytaj uzasadnienie decyzji.

więcej

Udział w konferencji naukowo - szkoleniowej z okazji I rocznicy powstania Polskiej Izby Odszkodowań.

Jednym z podstwawowych działań PIO jest również organizacja wszelkiego rodzaju sympozjum, seminariów, konferencji i szkoleń w celu pogłębiania wiedzy. Dnia 1 lipca 2011 roku przedstawiciele EuroOmegi wzięli udział w zoragnizowanej z okazji I rocznicy istnienia Polskiej Izby Odzszkodowań, konferencji naukowo - szkoleniowej pod nazwą:

"Wzrost świadomości i poprawa jakości życia osób poszkodowanych w wypadkach efektem działania Kancelarii Odszkodowawczych"

więcej

ZAUFAJ SPECJALISTOM - EuroOmega członek - założyciel Polskiej Izby Odszkodowań

EuroOmega jako członek - założyciel Polskiej Izby Odszkodowań kieruje się w swoich działaniach solidnością i rzetelnością, swe działania opiera na profesjonaliźmie i posznowaniu prawa.

Polska Izba Odszkodowań jest izbą zrzeszającą największą w Polsce liczbę podmiotów prowadzących działalność na polu realizowania roszczeń w imieniu osób poszkodowanych. Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Odszkodowań jako instytucje społecznego zaufania prowadzą swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i z pełnym poszanowaniem Kodeksu Etyki zachowując najwyższe standardy swojego postępowania.
więcej

Szkody komunikacyjne wynikające z "wpadnięcia w dziurę".

Wraz z topniejącym śniegiem na naszych drogach pojawia się coraz więcej dziur. W efekcie czeka nas jazda po wertepach i bliska konfrontacja z innymi pojazdami omijającymi ubydki w jezdni. Niestety, nie zawsze udaje się wyjść z tego cało. Wówczas należy zachować zimną krew i pamiętać o kilku czynnościach, które pomogą nam w uzyskaniu odszkodowania.

więcej

Ostrożnie z ugodą!

Poza zwrotem wydatków będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia można także ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne za szkody niematerialne. Do takich szkód zaliczamy m.in. urazy psychiczne oraz blizny i ból, jaki musieliśmy znieść na skutek odniesionych obrażeń. Należy jednak mieć na uwadze, że zadośćuczynienie to świadczenie jednorazowe! Nie dajmy się więc zwieść ubezpieczycielowi...

więcej

Życie i zdrowie jako dobra osobiste podlegające szczególnej ochronie.

Zdrowie i życie to dobra osobiste podlegające szczególnej ochronie. Nawet jeśli sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegł z miejsca wypadku lub wbrew powszechnemu obowiązkowi nie wykupił polisy OC
i tak można starać się o odszkodowanie. W takim przypadku podmiotem odpowiedzialnym za skutki zdarzenia w postaci uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

więcej

Należne odszkodowanie z tytułu śmierci bliskich.

Utrata bliskich spowodowana ich śmiercią w nienaturalny, nie wynikający ze starości, bądź choroby sposób jest ciosem dla osób bliskich trudnym do wyobrażenia. W takich okolicznościach pociągnięcie
do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych jest naturalną reakcją.

więcej

Kolizja drogowa i starcie z ubezpieczycielem

Wypadki i kolizje drogowe to codzienność. O stłuczkę nietrudno- wystarczy chwila nieuwagi czy zwykłe roztargnienie spowodowane ciężkim dniem w pracy, bywa także, że wzorowi kierowcy popełniają błąd w ocenie sytuacji. Czasem także za sprawą przypadku stajemy się uczestnikami zdarzenia spowodowanego z winy innego kierowcy czy uczestnika ruchu drogowego. W takich okolicznościach najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi oraz nie poddawanie się emocjom- podstawa to trzeźwe i racjonalne myślenie.

więcej

Jak przygotować się do odzyskania odszkodowania?

Zaawansowana biurokracja bywa niesprzyjająca w przypadku gdy chce się szybko i sprawnie zrealizować zwrot należnego odszkodowania. Coraz częściej również ubezpieczyciele stosują różne kruczki i obwarowania prawne, tak by maksymalnie wydłużyć czas przekazania nam należnych środków, chociażby ze względu na to, że dłużej będą one zasilały ich konto.

więcej

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe