Aktualności

Licząc kartki w kalendarzu

Zdarzają się jednak sytuacje kiedy wyjaśnienie okoliczności przez ten czas nie jest możliwe bądź się nie powiodło. Wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym "przy zachowaniu należytej staranności" wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, i nie później nić 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie (chyba, że toczy się w tej sprawie postępowanie karne lub cywilne). Jednocześnie wypłacenie bezspornej części odszkodowania, czyli takiej, co do której nie ma żadnych wątpliwości, że się poszkodowanemu należy, powinno bez względu na kwestie sporne nastąpić w ciągu ustawowych 30 dni. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania w ciągu tego czasu, musi zawiadomić nas na piśmie o przyczynach opóźnienia i przypuszczalnym terminie wypłaty.

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe