Aktualności

Udział w konferencji naukowo - szkoleniowej z okazji I rocznicy powstania Polskiej Izby Odszkodowań.

Celem konferencji było między innymi:
- edukacja podmiotów świadczących usługi na rynku odszkodowawczym,
- przedstawienie aktualnych zagadnień z obszaru rynku odszkodowań w Polsce, z punktu widzenia ofiar wypadków oraz kancelarii odszkodowawczych, jako ich pełnomocników,
- wskazanie kierunków rozwoju.

Wśród prelegatów byli między innymi:

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski - Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Michał Piotr Ziemniak - Zakład Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.

dr Monika Wałachowska - Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Zakład Prawa.

mec. Aleksander Daszewski - Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych i Funadacji.

Patronat merytoryczny:
Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe