Aktualności

Samochód zastępczy - kto płaci?

Odmowa przez ubezpieczyciela uznania roszczenia refundacji kosztów za korzystanie z samochodu zastępczego często pojawia się w przypadku, gdy roszczenia tego dochodzą osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub też nie wykorzystują samochodu do celów służbowych na podstawie stosunku pracy. W tym miejscu, należy jednak wskazać, że przyznawanie lub odmowa prawa zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego na podstawie stosowanego przez zakład ubezpieczeń kryterium podziału na osoby wykorzystujące w celu wykonywania działalności gospodarczej i niewykorzystujące są niezgodne z oficjalnymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe