Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to sprawdzony, profesjonalny, a przede wszystkim atrakcyjny sposób skłaniający partnerów biznesowych i kontrahentów do terminowego regulowania płatności.
Oznaczone odpowiednio faktury, umowy sprzedaży, wezwania, noty odsetkowe- informują o współpracy z firmą windykacyjną, a co się z tym wiąże- konsekwencjach płynących z nieopłacenia faktur czy opóźnień w płatnościach.

Pieczęć prewencyjna to doskonały czynnik psychologiczny, motywujący i mobilizujący. Zapewne z pliku faktur, Klient w pierwszej kolejności zapłaci faktury wyróżnione czerwoną pieczęcią firmy windykacyjnej!

Od Klienta zależy, które dokumenty chce oznaczyć pieczęcią prewencyjną z uwagi na przebieg dotychczasowej współpracy z kontrahentami chociażby ze względu na jej dalsze bezkonfliktowe podtrzymanie.
Wykorzystanie pieczęci prewencyjnej najczęściej sprawdza się przy nawiązywaniu nowych kontaktów i umów z nowymi kontrahentami, którzy już na początku są informowani o konsekwencjach ewentualnych, nieterminowych płatności.

Oznacz swoje dokumenty naszą pieczęcią prewencyjną i zyskaj:

Zakres usługi korzystania z pieczęci prewencyjnej:

 

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe